سکوتها در ترتیل

فاصله سکوت های میان قطعات لحنی در ترتیل باید به یک میزان و اندازه باشد.


تعداد بازدید: 76