شش مهارت مهم در تلاوت (فایل صوتی)

جلسه مجمع (36)

شش مهارت مهم در تلاوت

مطرح شده در جلسه 27 شهریورماه 1394 مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 384