صوت الخاشع

صوتی را صوت الخاشع می گویند که دارای ولوم و پردازش صدا باشد.


تعداد بازدید: 101