صوت جهر رفیع

صدایی که با شدت و دارای ارتفاع باشد را صوت جهررفیع می گویند.


تعداد بازدید: 43