عدم تقلید از طنین صدا

 غالباً تلاوتهایی که دارای حالتهای با طنین خاص صوتی هستند در سن بلوغ مناسب تقلید نیستند زیرا مقلد در تلاش است که صدای خود را شبیه آن کند. برای مثال اکثر افرادی که از استاد منشاوی و عبدالباسط تقلید می کنند دچار این مشکل هستند. اما تقلید از سبکهایی مانند سبک استاد مصطفی اسماعیل چنین مشکلی عمدتاً ندارد.


تعداد بازدید: 50