عدم دخل و تصرف در تلاوت های نوستالوژی

در تلاوت هایی که حالت نوستالوژی برای مردم دارند و به گوش مردم آشنا هستند و بسیاری از افراد با این نوع تلاوت ها مأنوس بوده اند نباید دخل و تصرف ملودی و … در آن صورت گیرد زیرا بر خلاف ذائقه شنوایی عمل شده و موجب تکدر شنوایی می شود.


تعداد بازدید: 79