عوامل افزایش کیفیت تحریرها

به طور کلی برای افزایش کیفیت تحریرها در تلاوت باید به مواردی که در ذیل می آید توجه کرد. هر کدام از موارد زیر نیاز به تعریفات و اجرای قطعات به صورت عملی می باشد.

1 – فرم یا شکل تحریر

2 – سرعت تحریر

3 – کمیت یا تعداد تحریر

4 – ملودی تحریر

5 – پرده صوتی تحریر

 


تعداد بازدید: 445