فایل صوتی – عوامل تأثیرگذار در ایجاد نشاز صوتی در تلاوت

کاکاوند

عوامل تأثرگذار در ایجاد نشاز صوتی در تلاوت

مطرح شده در 18 دی ماه 94

مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 371