فایل صوتی – توضیحاتی در خصوص تعریف هنر تلاوت

فایل صوتی – تعریف هنر تلاوت

 

مطرح شده در جلسه ۹۲/۱۱/۲۵ مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 175