فایل صوتی – توضیحاتی در خصوص مراحل تقلید و مراحل درک نغمه

توضیحاتی در خصوص مراحل تقلید و مراحل درک نغمه

 

مطرح شده در جلسه ۳۱ شهریورماه ۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 273