فایل صوتی – توضیحاتی در خصوص کلمه دستگاه

توضیحاتی در خصوص کلمه دستگاه

 

مطرح شده در جلسه  ۵ آبان ماه ۱۳۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 158