فکر و اندیشه موسیقایی

به هر میزان که فکر و اندیشه موسیقایی رشد کند، کیفیت تلحین تلاوت نیز ارتقاء میابد. بکارگیری ظرافتها، تکنیک ها و … همه جز اندیشه های موسیقایی محسوب می شوند.

 


تعداد بازدید: 38