لحن مریء و لحن هنیء

لحن مریء به لحن روان، بدون تکلف، بدون سختی و … و لحن هنیء به لحن مطلوب، صحیح و استاندارد اطلاق می شود.


تعداد بازدید: 30