مطالبی مختصر در خصوص استعاذه

کاکاوند

مطالبی مختصر در خصوص استعاذه

توضیحات در این فایل صوتی مربوط به تلاوت یکی از حاضرین می باشد

مطرح شده در جلسه 3 مهرماه 1394 مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 370