مفهوم نت Note

note در زبان معمولی به معنای یادداشت، نامه غیر رسمی، سند، پته، توضیح در پانویس، تبصره، اثر، لکه و در زبان معمولی موسیقی گاه به معنای شستی پیانو، آهنگ یا نغمه و بالاخره در زبان فنی موسیقی به معنای نشانه و علامت به مفهومی خاص آمده است که منظور از آن نشانه و علامتی برای نشان دادن زیر و بمی و دیرند صوتی موسیقایی است.

 


تعداد بازدید: 471