مفهوم وحدات الزَّمنی

رعایت ضرباهنگ ملودی و سرعت ترتیل را اصطلاحاً وحدات الزَّمنی می گویند. این اصطلاح معادل اصطلاح تمپو (سرعت) و میزان بندی شده می باشد.


تعداد بازدید: 41