مقام نوروز یا نیروز

مقام نوروز یا نیروز از اتصال دو جنس راست + بیات به شکل منفصل تشکیل شده است. استاد شحات در تلاوت های خود برای انتقال از بیات به راست از این مقام استفاده می کنند.


تعداد بازدید: 611