موّال (مواویل)

یکی از قدیمی ترین قالب های موسیقی عربی است که قدمت آن به صدر اسلام بازمی گردد شیوه اجرایی این قالب مبتنی بر ارتجال (بداهه) می باشد


تعداد بازدید: 395