نحوه نشستن در طول نفس تأثیرگذار است

نحوه نشستن و نحوه تنفس در طول نفس تلاوت بسیار تإثیرگذار می باشد. ممکن است بسیاری از افراد به طور صحیح تنفس داشته باشند ولی تنفس آنها به مدت طولانی در تلاوت کاربرد ندارد و به اصطلاح کم نفس هستند. علت کم نفس بودن، به کیفیت و نحوه نشستن برمی گردد.

 


تعداد بازدید: 489