نکاتی در خصوص اهمیت فراگیری و ثبات ردیف لحنی تلاوت

http://shefa-qoran.ir/wp-content/uploads/2015/02/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF1.jpg

نکاتی در خصوص اهمیت فراگیری و ثبات ردیف لحنی تلاوت

 

 

مطرح شده در جلسه سوم دوره مهندسی تلاوت – دانشگاه تهران


تعداد بازدید: 301