نکات تلاوت

تلاش کنید تحریرهایی را که با صدایتان تناسب ندارد و در اجرای آن تسلط ندارید از تلاوت خود حذف کرده و به تحریرهایی که در اجرای آن احساس راحتی و تسلط می کنید نقش زیادتری در تلاوت خود داده بیشتر از آنها استفاده نمایید.

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 463