نکات تلاوت

در هر بار استماع نباید تمامی تلاوت را با هم شنید بلکه باید آن را به ۸ تا ۱۰ مقطع با زمان های ۳ الی ۴ دقیقه ای تقسیم نمود و پس از اطمینان از فراگیری هر مقطع وارد مقطع بعدی شد.

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 438