نکات تلاوت

توجه قاری مقلد به مسائل حاشیه ای تلاوت، توان وی را در اتقاء سطح تلاوت کاهش می دهد


تعداد بازدید: 380