نکات تلاوت

اگر در صدای بالا گرفتار شدید و مشکل پیدا کردید یکی از راه ها این است که تحریر نزنید و ساده بخوانید و به صدای پایین تر بیایید. اراده تحریر زدن مشکل شما را در صدای بالا بیشتر می کند . البته ممکن است در همان صدای بالا تحریری بیاید که نمی خواستید ولی زیبا هم در آید. اگر هم تحریر نشد اشکالی ندارد


تعداد بازدید: 445