نکات لازم برای اجرای تلاوت کوتاه

برای اجرای تلاوت کوتاه (تلاوت های زیر 8 دقیقه) باید به اصول آن نوجه کرد. اصول آن به شرح زیر است:

الف): استفاده از درجات بالای صدا

ب): استفاده از نغمات خیلی جذاب

ج): انجام کارهای لحنی زیاد در تلاوت. استفاده از فنون و تکنیک های ملموس و بارز

ذ): عدم مطابقت نغمه شروع و فرود در این نوع تلاوت

د): استفاده زیاد از قسمت های توسط و اوج و عدم استفاده زیاد از قسمت های بم


تعداد بازدید: 951