نکته ای در مورد تنفس

در تنفس دیافراگمی باید فشار تنفس به پایین ترین موضع بدن منتقل شود و نباید عضلات را منقلض کرد.


تعداد بازدید: 303