هدف گذاری در تمرین

هرچقدر هدف گذاری ها در موضوعات تمرینی کوتاه تر و تعداد هدف های کوتاه مدت، بیشتر باشد، درصد موفقیت در تلاوت بیشتر خواهد شد.


تعداد بازدید: 49