يك تمرين تنفسي براي قاريان

 تنفس عميق و خارج كردن به صورت آرام به مدت ده دقيقه در روز در جهت افزايش توان تنفسي در قرائت كمك شاياني مي كند. لازم به ذكر است كه اگر اين تنفس به صورت ديافراگمي باشد بسيار مؤثرتر و صحيح تر خواهد بود.

 


تعداد بازدید: 510