پاسخ به سؤال آقای احسان بیات از رودسر

استاد کاکاوند سلام علیکم. غرض از مزاحمت یک سؤال داشتم. اگر محبت بفرمایید پاسخ بدید. ممنون.مباحثی که تحت عنوان لحن خفی در سایت منتشر فرمودید را می خواستم سؤال کنم دانستن موارد لحن خفی چه کمکی به ما می کند؟

 

**********************

سلام علیکم:

همانطور که در این سلسله مطالب توضیح داده ام، تجوید بر دو قسم است. بخشی از قواعد از تجوید مربوط به اصول و ضوابط و قوانین جوید هست و بخشی هم مربوط به فصاحت. موارد لحن خفی در بخش فصاحت مورد بررسی و دقت قرار می گیرند. همانطور که توضیح داده ام بسیاری از اشکالات تجویدی و نکات ریز تجویدی مربوط به موارد لحن خفی می باشد که توسط متخصصین قابل شناسایی است. هرچقدر میزان توجه ما به مباحث لحن خفی بیشتر باشد، فصاحت و اتقان قرائت و اتقان اداء قوی تر خواهد بود.

 

موفق باشید

محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 110