پاسخ به سوال خانم مینا حسن پور

سلام استاد ببخشید مزاحم میشم

در روایت حفص ازعاصم اگرکل مد های منفصل کشیده نشه روایت تغییرمیکنه؟

 

************************

و علیک السلام:

در کشش مدهای منفصل باید به طریق قرائت خیلی توجه بشه تا اختلاط طرق اتفاق نیفته. اختلاط طرق صحت قرائت رو از بین میبره. در کل در طریق شاطبیه که ما بیشتر از این طریق تلاوت میکنیم، برای عاصم مقدار کشش در مدهای متصل و منفصل میزان توسط (چهار حرکت) قید شده و در طریق طیبه النشر برای مد منفصل در روایت شعبه به توسط و فوق توسط، و در روایت حفص بر سه وجه: قصر، توسط و فوق توسط، برای عاصم وارد شده است

 

موفق باشید

محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 256