چرا سه حالت برای قرائت قرآن وجود دارد؟

💠 پاسخ به سوال …

✔️ در پاسخ به سوال یکی از عزیزان در خصوص اینکه چرا سه حالت برای قرائت قرآن وجود دارد و آیا حالات دیگری میتوان به آن اضافه کرد عرض میکنم که در تلاوت قرآن سه فرم موسیقایی تحت عنوان تحقیق، تدویر و تحدیر وجود دارد که مبنای اصلی آنها حداقل بر دو اصل کیفیت بافت موسیقایی (آرتیک) و سرعت (تمپو) استوار می باشد و فرم دیگری که دارای استقلال در ساختار و محتوا باشد تاکنون برای تلاوت قرآن ارائه نشده است. فرم در لغت نیز به معنی شکل، ساختار، مدل اجرا، ساختمان موسیقایی و … می باشد.

 

موفق باشید – محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 32