چند دلیل در ممنوعیت قرائت قرآن به شکل آکاپلا

با توجه به استدلالات موجود و ارائه شده توسط اساتید قرآن کریم، شیوه قرائت قرآن به صورت آکاپلا (اجرای کرال بدون ساز که در جمع خوانی های موجود مصداق دارد) در میان مسلمین به دلایل مختلفی مورد پذیرش نیست از جمله:

الف): این شیوه، شیوه کلیسایی است و در کلیسا مورد استفاده قرار می گیرد لذا مصداق رُهابیت شناخته می شود همانطور که پیامبر اکرم فرمود از شیوه های رهبانیت در خواندن قرآن استفاده نکنید.

ب): تجوید علمی است که استقلال در اجرا دارد و حفظ این استقلال توسط اجرای یک نفر صورت می پذیرد. در خواندن هایی که به صورت جمعی صورت می گیرد، کیفیت اجرای صحیح از ناصحیح پنهان خواهد ماند.

ج): صدای خوش از ناخوش تمییز داده نخواهد شد و این نقطه مقابل زینوالقرءان الصوت الحسن می باشد. در جمع خوانی های قرآنی، قدرت تمییز در اصوات خوش از ناخوش وجود نخواهد داشت.

د): شکل و قالب جمع خوانی قرآن در هنر و اغنیه های دینی دارای سابقه تاریخی و حتی جغرافیایی نیست لذا دارای اصالت هنری و تاریخی نمی باشد. کلیه هنرهای صوتی ای که در موسیقی عربی به صورت جمعی اجرا شده است همگی در قالب تواشیح، انشادات و … بوده است.

و همچنین سایر دلایلی که باید در مقاله ای جداگانه به صورت موجز اشاره گردد.


تعداد بازدید: 484