یکی از اصول قرائت اقرائی

در اجرای قرائت های تحقیق اقرائی باید از پایین ترین تا بالاترین درجه صدا استفاده شده و تنوع صوتی و سمعی ایجاد شود.


تعداد بازدید: 367