یکی از دلایل استفاده از قطعات بم

استفاده از قطعات بم موجب ایجاد معنویت و روحانیت در تلاوت می شود.


تعداد بازدید: 261