یک راه ایجاد حزن در فرود تلاوت

یکی از راه های ایجاد حزن در صوت، انداختن صدا در گلو است. استاد منشاوی در فرودهای تلاوت خود از این حالت زیاد بهره می گیرد. برای مثال در تلاوت سوره حشر علق حمد بقره معروف خود در سوره علق و بقره این کار را به زیبایی انجام داده اند.

 


تعداد بازدید: 517