یک فایده استفاده از دستان در هنگام تلاوت

در هنگام تنفس باید دستان را از کناره ها کمی باز کرد تا قفسه سینه به راحتی پر شود. این حالت در کامل شدن تنفس دیافراگمی بسیار نقش دارد.


تعداد بازدید: 783