یک نکته مهم در مورد تقلید

در دوره تقلید، باید با توجه به مقدار زمانی که برای گوش دادن یک تلاوت صرف می شود، دو برابر آن برای تلاوت کردن صرف کرد چون تلاوت یک هنر مهارتی است و مهارت با اجرا کسب خواهد شد. فراگیری مهارت تلاوت با خواندن روزانه میسر خواهد بود و گوش دادن مداوم تلاوت دردی را دوا نمی کند.


تعداد بازدید: 427