یک نکته در مورد استفاده از مقامات در مسئله تفصیل نغمی

 

برای ایجاد تفصیل نغمی نباید هر جنس موسیقایی را به طور کامل اجرا نمود. اجرای کامل یک مقام باید زمانی صورت گیرد که قاری احساس کند اجرای آن باعث افزایش جذابیت و کیفیت و همچنین اشباع صوتی و لحنی آن قسمت تلاوت می گردد. برای مثال شخصی که از مقام صبا به حجاز منتقل می شود نباید بلافاصله نغمه حجازنوا را اجرا نماید (اینکار زیباتر است) باید ابتدا با مقام حجاز کار وارد مقام حجاز شده و در مقام حجاز نوا به صور مختلف و متنوع تلاوت نماید و سپس حجاز نوا را به صورت کامل اجرا نماید. این کار باعث زیبا شدن تلاوت خواهد شد. در انتقال به سایر مقامات از این روش استفاده می شود البته با توجه به نغمات قراری (درآمد) هر مقام.

محمد کاکاوند


تعداد بازدید: 956