نکات تلاوت

در مرحله بلوغ باید از یک رژیم غذایی مناسب کم آلرژی همراه با پرهیز از خوراکی ها و آشامیدنی های مضر استفاده نمود.


تعداد بازدید: 204