نکات تلاوت

منظور از آرایه های لحنی همان فنون صوتی و لحنی در تلاوت قران کریم هستند

 


تعداد بازدید: 34