احساسات در تلاوت تقلید کردنی نیست

به گزارش ایکنا از خوزستان، محمد کاکاوند، قاری قرآن کریم درباره پردازش صوت در تلاوت قرآن کریم، در برنامه جمعه‌شب‌های مؤسسه امام رضا(ع) اهواز که شب گذشته ۹ آبان‌ماه برگزار شد، اظهار کرد: پردازش صدا موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در فرم داوری مسابقات صوت عنوانی به نام استفاده هنرمندانه از صدا که دو نمره دارد وجود دارد.

وی با بیان اینکه پردازش صدا همان تکنیک صدا است، به توضیح معنی آن پرداخت و افزود: منظور از این اصطلاح آن است که خواننده وقتی از صدایش استفاده می‌کند برای آن چه برنامه‌ای دارد. آیا صدایش را پردازش می‌کند؟ صدا را حالت و فرم می‌دهد؟ پردازش صدا فقط مخصوص مقوله صوت نیست و بخشی از آن مربوط به حوزه تنغیم است.

(بیشتر…)


سلفژ مقام نکریز

سلفژ مقام نکریز


توضیحاتی در خصوص عوامل اولیه پردازش صدا

توضیحاتی در خصوص عوامل اولیه پردازش صدا

 


از نشانه های خواننده خوب

از نشانه های خواننده خوب آن است که بر اساس سیستم تکلم خود، گویش مناسب خوانندگی خود را پیدا کند و بر اساس آن یک اثر موسیقایی را اجرا کند.

 


میزان فتح دادن در ادای فتحه و الف

میزان فتح دادن در ادای فتحه و الف نیاز به تجربه خوانندگی دارد و باید افراد با تمرینات مستمر محل مناسب آن را در دستگاه تکلم خود پیدا کنند. بهره گیری از تلاوت اساتید نقش موثری در این موضوع دارد اما به ظور کلی تلفظ فتحه و الف تا حدود زیاد تقلیدی نیست و افراد باید آن را در صدای خود کشف کنند.

 


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۷/۹

گویش یا نحوه خواندن کلمات در خوانندگی به دو دسته تقسیم می شود. گویش در مباحث موسیقایی با عنوان بیان موسیقایی (نحوه اجرای عناصر موسیقایی) نیز شناخته می شود.

الف): گویش یا وجه ملودیک – در گویش ملودیک باید الفاظ دارای حالت صوتی خاص و تحرک موسیقایی باشند. همه کلمات باید دارای جایگاه نغمی باشند تا گویش ملودیک اتفاق افتد. همچنین کلمات نیز باید همراه با رعایت اصول و ضوابط لفظ موسیقایی باشند.

ب): گویش لفظی یا تجویدی – در هر مدل از هنرهای آوازی، الفاظ مطابق الزامات و پردازش های صوتی همان مدل آوازی خوانده می شوند که این کیفیت تحت عنوان تجوید شناخته می شود. تجوید در قرائت قرآن دارای تعریف خاصی است اما به طور کلی نحوه خوانش کلمات و الفاظ را در هنرهای آوازی تحت عنوان تجوید، خوانش یا گویش می شناسند. صدایی که دارای الزامات گویش لفظی نباشد، مناسب کارهای آوازی نیست. ابتدا باید گویش لفظی و سپس گویش موسیقایی را دست یافت. میزان و کیفیت ایجاد تعادل میان الزامات گویش لفظی با گویش ملودیک، نیازمند تجربه خوانندگی و کشف این حالت از تعادل نیاز به تجربه خواندن و تمرین دارد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۹
✏️ محمدکاکاوند