تلاوت جذاب و قدرتمند قاری ۸۸‌ ساله

احمد عامر در خانواده‌ای به‌ دنیا آمد که همگی اهل قرآن بودند؛ به‌ گونه‌ای که پدر وی جزء قاریان توانا و جد وی نیز حافظ کل قرآن بودند. خانواده احمد عامر از حدود چهارسالگی کار حفظ قرآن را با وی آغاز کردند و او توانست در یازده‌سالگی حافظ کل قرآن شود.
احمد عامر در سال ۱۳۰۶ در مصر به‌‌ دنیا آمد و ۸۹ سال عمری مفید در راه قرآن داشت. نکته جالب توجه اینکه وی در ۱۳سالگی به‌ راحتی تلاوت می‌کرد و احکام قرائت و تجوید را به‌ خوبی می‌دانست. همچنین، قرائات هفتگانه را در این سن فراگرفته بود.
جالب اینکه اهالی روستای محل سکونت احمد عامر از ۱۳سالگی به وی لقب استاد داده بودند و تا آخر عمر نیز او را استاد صدا می‌کردند. نکته دیگر اینکه احمد عامر در اوایل کار تلاوت قرآن در روش ادایی و اسلوبی کاملاً از سبک عبدالفتاح شعشاعی بهره می‌گرفت.

(بیشتر…)