خاطرات ماندگار «نعینع» از اساتید قهار مصری

دکتر احمد نعینع در سال ۱۹۵۴ به‌ دنیا آمد و در سال ۱۹۶۰ تقریبا شش‌ ساله بود که در محفل تلاوت قرآن با حضور استاد مصطفی اسماعیل شرکت کرد. او در این مجلس آرزو کرد که خداوند توفیق دهد تا بتواند مانند مصطفی اسماعیل تلاوت کند.
استاد نعینع سفرهای زیادی به ایران داشته و خاطرات و زندگی ایشان را نیز بسیاری از ایرانی‌ها به کرات‌ نوشته‌اند و یا برنامه‌هایی تهیه کرده‌اند؛ از مهم‌ترین نکاتی که استاد از زندگی خویش می‌گوید، دیدار ایشان با استادانی همچون مصطفی اسماعیل، عبدالباسط و منشاوی است.
البته استاد منشاوی در سال ۱۹۶۹، در چهارده سالگی نعینع، وفات یافت و هنگامی که از ایشان سؤال شد که چگونه در چنین سنی استاد منشاوی را شناخته و با وی ارتباط داشته است؟ استاد نعینع در پاسخ بیان کرد است که از ۱۰ سالگی ایشان را می‌شناختم و تلاوت ایشان را نیز در مسجد اسکندریه به دفعات شنیده‌ام.
همچنین، اولین باری که با مرحوم منشاوی دیدار کردم، نوجوانی بودم که در مجلس تلاوت وی نشسته و خیلی شرمنده و خجل بودم که بخواهم نزد ایشان رفته و یا سؤالی از وی بکنم. به همین دلیل اولین ارتباط بنده با استاد منشاوی با نامه‌نگاری شروع شد.

(بیشتر…)