تحلیلی بر سبک استاد طه الفشنی

طه الفشنی از جمله قاریان و افرادی است که در حوزه تلاوت قرآن و انشاد دینی به خوبی کار کرده است. یکی از کسانی که در زمینه انشاد دینی خیلی به وی کمک کرده، علی محمود بود.
او با افرادی مانند درویش حریری، ذکریا احمد و محمد عبدالوهاب کار کرده و از ایشان مبادی موسیقی و علم نغمات مربوط به انشاد دینی و قرائت قرآن را به خوبی فرا گرفته است. در میان این افراد، علی محمود از جمله کسانی بود که در زندگی طه الفشنی بسیار تأثیر گذاشت.
طه الفشنی، خاطره زیبایی را از علی محمود تعریف می‌کند که تقریباً در اکثر مجالس، علی محمود، الفشنی را معرفی می‌کرد و در بسیاری از مجالس که با وی شرکت داشت، کارهای خیلی خوبی را با هم اجرا ‌می‌کردند. در آن دوران شرایطی در کشور مصر پدید آمده بود که برنامه‌هایی نظیر آوازخوانی بانوان و … از رادیو مصر پخش می‌شد، که در این رابطه با پیگیری که عبدالفتاح شعشاعی، علی محمود و محمد رفعت انجام دادند، در اول هر ماه قمری، محافل بسیار باشکوهی در زمینه قرائت قرآن و انشاد دینی برگزار می‌شد که از این طریق با برنامه‌های مبتذل رادیو برخورد شود. با پیگیری که این سه نفر در رادیو داشتند، شبکه‌های مختلف رادیو مصر، محافل قرآنی اول هر ماه قمری را به صورت مستقیم برای مردم پخش می‌کردند.

(بیشتر…)