آداب انس با قرآن کریم

در روایات آدابی برای تلاوت قرآن ذکر شده است که عمل به آن‌ها موجب بهره و حظ بیشتر از کلام‌الله خواهد بود. در این مجال به بازخوانی برخی از این آداب از کتاب معتبر «کنزالمرام فی اعمال شهر الصیام»(صفحه ۴۶۴) می‌پردازیم.

۱-  طهارت و نظافت

خداوند منان به حضرت عیسی(ع) وحی نمود: کتاب مرا در حال طهارت بخوان.

امام رضا(ع) از تلاوت قرآن بدون وضو نهی فرمودند.

پیامبراکرم(ص) فرمودند: راه قرآن را پاکیزه نگه دارید. پرسیدند: راه قرآن چیست؟ فرمودند: دهان‌های شما. عرضه داشتند: چگونه پاکیزه نگه بداریم؟ فرمودند: با مسواک زدن.

مولای متقیان امیرمؤمنان(ع) فرمودند: هرگز بنده‌ای بدون طهارت قرآن تلاوت نکند.

امام صادق(ع) فرمود: برای قاری قرآن، اگر آن را در نماز و در حال ایستاده تلاوت کند برای هر حرفی صد حسنه و در حال نشسته پنجاه حسنه، در غیر نماز، در حال طهارت بیست وپنج حسنه و بدون وضو ۱۰ حسنه عطا می‌شود.

(بیشتر…)