اوج و بم صحیح حالت تکلف و فشار ایجاد نمی‌کند

اغلب قاریان در هنگام تلاوت در محافل و مجامع تمایل دارند تا اوج صدای خود را به نمایش گذارند که برخی از قراء در این راه دست به ایجاد اوج‌ و بم‌های تصنعی می‌زنند که کاملاً غیرعلمی است. حال اینکه اوج و بم صدای قاریان مختلف چگونه باید ادا و در چه فواصل صوتی ارائه شود، موضوعی است که باید از منظر علمی بررسی شود تا قاریان بدانند که بالا و پایین بردن صدا در هنگام تلاوت و اوج‌ و بم‌های های تصنعی نه‌ تنها به زیبایی تلاوت ایشان اضافه نمی‌کند، بلکه گاه باعث آزردگی مستمعان نیز می‌شود.

(بیشتر…)


چند مثال صوتی از انواع تحریر – اغلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

چند مثال صوتی از انواع تحریر – استاد غلامرضا شاهمیوه

 


ممنوعیت استفاده از ترعید در تلاوت قرآن – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

ممنوعیت استفاده از ترعید در تلاوت قرآن – استاد غلامرضا شاهمیوه


عوامل مداحله کننده تحریر – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

عوامل مداحله کننده تحریر – استاد غلامرضا شاهمیوه


انوع تحریر – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

انوع تحریر – استاد غلامرضا شاهمیوه


تعریف تحریر – غلامرضا شاهمیوه

غلامرضا شاهمیوه

تعریف تحریر – استاد غلامرضا شاهمیوه