پردازش صدا – محسن یاراحمدی

پردازش صدا – محسن یاراحمدی


اوج و بم صحیح حالت تکلف و فشار ایجاد نمی‌کند

اغلب قاریان در هنگام تلاوت در محافل و مجامع تمایل دارند تا اوج صدای خود را به نمایش گذارند که برخی از قراء در این راه دست به ایجاد اوج‌ و بم‌های تصنعی می‌زنند که کاملاً غیرعلمی است. حال اینکه اوج و بم صدای قاریان مختلف چگونه باید ادا و در چه فواصل صوتی ارائه شود، موضوعی است که باید از منظر علمی بررسی شود تا قاریان بدانند که بالا و پایین بردن صدا در هنگام تلاوت و اوج‌ و بم‌های های تصنعی نه‌ تنها به زیبایی تلاوت ایشان اضافه نمی‌کند، بلکه گاه باعث آزردگی مستمعان نیز می‌شود.

(بیشتر…)


تفاوت‌ «اوج» و «داد» در تلاوت در کنترل صداست

اغلب قاریان در هنگام تلاوت در محافل و مجامع تمایل دارند که اوج صدای خود را به نمایش گذارند. متأسفانه برخی از قراء دست به اوج‌ و بم‌های تصنعی می‌زنند که غیرعلمی است.

حال اینکه اوج و بم صدای قاریان مختلف چگونه باید ادا و در چه فواصل صوتی ارائه شود، موضوع مهمی است که باید از منظر موسیقایی بررسی شود تا قاریان و تالیان بدانند که اوج‌ و بم‌های‌ تصنعی به زیبایی تلاوت نمی‌افزاید. در این راستا خبرنگار ایکنا، مصاحبه‌ای با احمد ابوالقاسمی، مدرس، قاری و داور مسابقات بین‌ا‌لمللی، قرآن انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛

(بیشتر…)


باید و نبایدهای اوج‌خوانی صحیح در تلاوت

یکی از موضوعاتی که طی سال‌های اخیر در میان قراء کشور مشاهده می‌شود این است که اغلب قاریان در هنگام تلاوت در محافل و مجامع تمایل دارند تا اوج صدای خود را به نمایش گذارند که متأسفانه برخی از قراء در این راه بدون آنکه متوجه باشند دست به ایجاد اوج‌های تصنعی می‌زنند که کاملاً غیرعلمی است و حتی در محدوده حقیقی صدای آنان نیز قرار ندارد.

حال اینکه اوج صدای قاریان مختلف چگونه باید ادا و در چه فواصل صوتی ارائه شود، موضوع بسیار مهمی است که باید از منظر کاملاً علمی و موسیقایی بررسی شود تا قاریان و تالیان بدانند که بالا بردن صدا در هنگام تلاوت و اوج‌های تصنعی نه‌ تنها به زیبایی تلاوت ایشان اضافه نمی‌کند، بلکه گاه باعث آزردگی مستمعان نیز می‌شود.

روانبخش اظهار کرد: اولین موضوعی که باید در رابطه با اوج‌خوانی در هنر تلاوت بدان پرداخت، ارائه تعریف صحیحی از اوج‌خوانی است. تعریف منطقی و علمی اوج‌خوانی در خوانش به ویژه در هنر تلاوت، خواندن در محدوده صداهایی که فرکانس صوتی بالایی دارند، است. پس محدوده صدایی با فرکانس بالای صوت هر فرد اوج نام دارد. محدوده صوتی هر فرد وسعت خاصی دارد که به واسطه این امر می‌توان خواندن در فرکانس و نت‌های بالای صدا را تعریف اوج در خواندن نامید.

وی افزود: البته گاه عموم مردم اوج را به معنای شدت صوت به کار می‌برند که این مسئله چندان موجه نیست. عموم مردم تصور می‌کنند هنگامی که شدت صوت را بالا می‌بریم، به اوج صدا رسیده‌ایم در صورتی که اینطور نیست، بلکه فرکانس صدا با شدت، قدرت و حجم صوت متفاوت است. برای مثال می‌توانیم دو صدا تولید کنیم که هر دو در یک فرکانس ثابت قرار داشته باشد ولی حجم، قدرت و شدت آن‌ها با هم تفاوت داشته باشد. به همین دلیل تنها بالا بودن فرکانس صوتی را اوج می‌نامند.

(بیشتر…)