تأثیر و اهمیت مانیتورهای مقابل قاری و مداح – احمد ابوالقاسمی

تأثیر و اهمیت مانیتورهای مقابل قاری و مداح


کارگاه مهارتهای لحنی – علی اکبر حنیفی

کارگاه مهارتهای لحنی – علی اکبر حنیفی

 

این کارگاه در حاشیه مسابقات بین المللی جامعه المصطفی برگزار شده است


مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۶)

? مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۶)
? استاد علی اکبر حنیفی

?????

ب- معمولا در خواندن اشعار و سرودها و  …. سوال می شود که شعر از چه بحری از بحور عروض است و مناسب کدام دستگاه از آواز ( برحسب ترجیعات و تغنیات) هر چند که این قاعده کلی نیست زیرا هر شعری را با هر آوازی می توان خواند. باستثناء بعضی از نغمات مانند مثنویها و ساقی نامه ها که ناگزیر از وزن خاصی است. بسیاری از اهل فن موسیقی را اعتقاد بر آنست که خواننده یا کسی که آهنگی را  برای شعری در نظر می گیرد باید علم عروض را بداند و البته نباید از نظر دور داشت که عمده اصرار اهل فن بر رابطه بین شعر ونغم به دلیل وزن خاص ( بحر) در شعر و وزن و ایقاع در نغمات مختلف است. آیات و جملات قرآن مجید نه مانند شعر , کاملا موزون است و نه اساسا” قابل وزن دادن و ریتم دادن و به طور کلی برقراری وزن وایقاع در قرائت قرآن مجید ولو با فرض امکان در بعضی جملات، از منهیات و محرمات و مذمومات است، بنابراین قیاس آنها با هم درست نیست.

(بیشتر…)


مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۷)

? مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۷)
? استاد علی اکبر حنیفی
 
?????

از منظری دیگر می بینیم که این اهالی فن، مساله نژادها و اقوام و مسائل وراثتی و ژنتیکی مختلف را نیز چنانکه مثلا نغمه عشاق را و نغمه بوسلیک و نوا را مطبوع اتراک و سیاه پوستان و ساکنان مناطق کوهستانی دانسته اند و جالب اینکه مساله تطبیق و تخصیص مقامها به همین مواردی که ذکر گردیده خلاصه نمی شود. به عنوان مثالی دیگر گفته اند سماع مخالف و راست مناسب سرخ رویان و سرخ مویان و چشم آبی هاست.

(بیشتر…)


مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۵)

? مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۵)
? استاد علی اکبر حنیفی

?????

? ? تلاوتها از نظر پرده صوتی :

۱- تلاوتهایی که اکثر قطعات آن دارای پرده های خیلی زیر ( تیز) هستند .
۲- تلاوتهایی که اکثر قطعات آن دارای پرده های متوسط هستند .
۳- تلاوتهایی که اکثر قطعات آن دارای پرده های بم هستند .

? توضیح: صداهای تیز مناسب صبحگاه نیستند بخصوص اگر خیلی تیز و زیر باشند اما صداهایی که نه خیلی زیر و نه خیلی بم باشند، برای صبحگاهان مناسب هستند.

(بیشتر…)


آشنایی با نغمه بیات حسینی – علی اکبر حنیفی

http://shefa-qoran.ir/wp-content/uploads/2013/02/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%DB%8C-18.jpg

آشنایی با نغمه بیات حسینی – استاد علی اکبر حنیفی