مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۶)

? مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۶)
? استاد علی اکبر حنیفی

?????

ب- معمولا در خواندن اشعار و سرودها و  …. سوال می شود که شعر از چه بحری از بحور عروض است و مناسب کدام دستگاه از آواز ( برحسب ترجیعات و تغنیات) هر چند که این قاعده کلی نیست زیرا هر شعری را با هر آوازی می توان خواند. باستثناء بعضی از نغمات مانند مثنویها و ساقی نامه ها که ناگزیر از وزن خاصی است. بسیاری از اهل فن موسیقی را اعتقاد بر آنست که خواننده یا کسی که آهنگی را  برای شعری در نظر می گیرد باید علم عروض را بداند و البته نباید از نظر دور داشت که عمده اصرار اهل فن بر رابطه بین شعر ونغم به دلیل وزن خاص ( بحر) در شعر و وزن و ایقاع در نغمات مختلف است. آیات و جملات قرآن مجید نه مانند شعر , کاملا موزون است و نه اساسا” قابل وزن دادن و ریتم دادن و به طور کلی برقراری وزن وایقاع در قرائت قرآن مجید ولو با فرض امکان در بعضی جملات، از منهیات و محرمات و مذمومات است، بنابراین قیاس آنها با هم درست نیست.

(بیشتر…)


مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۷)

? مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۷)
? استاد علی اکبر حنیفی
 
?????

از منظری دیگر می بینیم که این اهالی فن، مساله نژادها و اقوام و مسائل وراثتی و ژنتیکی مختلف را نیز چنانکه مثلا نغمه عشاق را و نغمه بوسلیک و نوا را مطبوع اتراک و سیاه پوستان و ساکنان مناطق کوهستانی دانسته اند و جالب اینکه مساله تطبیق و تخصیص مقامها به همین مواردی که ذکر گردیده خلاصه نمی شود. به عنوان مثالی دیگر گفته اند سماع مخالف و راست مناسب سرخ رویان و سرخ مویان و چشم آبی هاست.

(بیشتر…)


مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۵)

? مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۵)
? استاد علی اکبر حنیفی

?????

? ? تلاوتها از نظر پرده صوتی :

۱- تلاوتهایی که اکثر قطعات آن دارای پرده های خیلی زیر ( تیز) هستند .
۲- تلاوتهایی که اکثر قطعات آن دارای پرده های متوسط هستند .
۳- تلاوتهایی که اکثر قطعات آن دارای پرده های بم هستند .

? توضیح: صداهای تیز مناسب صبحگاه نیستند بخصوص اگر خیلی تیز و زیر باشند اما صداهایی که نه خیلی زیر و نه خیلی بم باشند، برای صبحگاهان مناسب هستند.

(بیشتر…)


مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۴)

? مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۴)
? استاد حاج علی اکبر حنیفی

???????????????

ج- انواع تلاوت ها از نظر سرعت :

۱- تلاوت با دور تحقیق ( سنگین ) که اگر بخواهیم بی وقفه, تمام قرآن را با این سرعت بخوانیم بیش از ۶۰  ساعت زمان می گیرد .
۲- تلاوت با دور تحقیق ( عادی )  که اگر بخواهیم بی وقفه, تمام قرآن را با این سرعت بخوانیم ۶۰ ساعت زمان می گیرد .
۳- تلاوت با دور تدویر ( سنگین و آموزشی )  که اگر بخواهیم بی وقفه, تمام قرآن را با این سرعت بخوانیم ۴۵ ساعت وقت می گیرد .
۴- تلاوت با دور تدویر عادی (ترتیل) که اگر بخواهیم بی وقفه, تمام قرآن را با این سرعت بخوانیم ۳۰ ساعت وقت می گیرد .
۵- تلاوت با دور حدر (عادی) که اگر تمام قرآن را با این سرعت و بی وقفه بخوانیم ۱۵ ساعت زمان نیاز دارد .
۶- تلاوت با دور حدیر یا حدر خیلی سریعتر که هم اسم و هم کاربرد آن صرفا” آموزشی و یا برای تحفیظ است و هفت و نیم ساعت زمان نیازدارد.

(بیشتر…)


مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۳)

? مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۳)
? استاد علی اکبر حنیفی

?????

تخصیص قرائت ها :

تخصیص تلاوت ها به  عوامل زیر ارتباط دارد :

۱ – مدت

۲ – تمامیت

۳ – سرعت

۴ – سبک

(بیشتر…)


مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۱ و ۲)

?? مفاهیم لحنی در قرائت قرآن کریم (۱ و ۲)
? استاد علی اکبر حنیفی

قال رسول الله (ص) :

تغنوا بالقرآن و من لم یتغن بالقرآن فلیس منا

کلام الهی و  آوای دلنشین و ملکوتی قرآن کریم درمسابقه ای که قاضی و داورش , قاضی القضات هستی است  لوح زرین را از آن خود نموده و به حکم الهی بر سکوی (( خیر الکلامی ))  الی الابد ایستاده است . براستی هنگامی که نام قرآن و این کتاب روح بخش و نسخه شفابخش دردهای روحانی و جسمانی بشر به صحنه می آید, دیوها می گریزند و عطر قرآن فضا را پر می کند و گل واژه های آن, حلقه اتصال ملک به ملکوت اعلی را مزین می سازد و ختم کلام از خیرالانام و پایان صحبت از حضرت ختمی مرتبت که فرمود :

(بیشتر…)