تبحر شعیشع در بهره‌گیری از تحریرهای ریز

ابوالعینین شعیشع در سال ۱۹۲۹ در مصر به دنیا آمد و در سن ۱۷ سالگی یعنی سال ۱۹۳۹ وارد رادیو مصر شد. وی در ۱۸ سالگی قراردادی را با رادیو فلسطین منعقد کرده و به آنجا رفت. در رادیو فلسطین تلاوت‌های فراوانی را انجام داد و روز‌های جمعه نیز در نماز جمعه شرکت کرده و تلاوت‌های فاخری در آنجا اجرا کرد؛ اما متأسفانه رادیو فلسطین بسیاری از آثار وی را بعد از جنگ جهانی دوم از دست داد و این آثار مفقود شد. حضور شعیشع در فلسطین منشأ اثر بود و تأثیرات فراوانی به جای گذاشت و بسیاری از قاریان مصری نظیر کامل یوسف بهتیمی با دعوت وی به رادیو فلسطین و قدس رفته و تلاوت‌های فاخری انجام دادند.

شعیشع معتقد است که همکاری وی با رادیو فلسطین تأثیرات فراوانی را در زندگی او داشته است. شعیشع خود در این باره می‌گوید: «هنگامی که من از فلسطین به مصر بازگشتم، این امر باعث شد تا به قصر ملک فاروق دعوت شده و سی روز ماه رمضان را در کنار قاریان بزرگی نظیر عبدالفتاح شعشاعی تلاوت کنم».

همکاری با رادیو فلسطین باعث شد تا صدای شعیشع به جهان اسلام رسیده و دعوت‌های فراوانی از وی برای سفر به سایر کشور‌های اسلامی شود. به واسطه این دعوت‌ها بود که وی سفر‌های زیادی به شام، عراق، ترکیه، پاکستان، اردن، لبنان و امارات انجام داد که این سفر‌ها بسیار تأثیرگذار بودند.

(بیشتر…)


ابوالعینین شعیشع؛ تاریخ مجسم قرائت قرآن مصر

در ادامه واکاوی شخصیت و تلاوت‌های قاریان مصری به استاد ابوالعینین شعیشع رسیدیم؛ سیدامین میرزایی،‌ کارشناس قرائت قرآن کریم در رابطه با زندگی شیخ ابوالعینین شعیشع، بیان کرد: وی یکی از بهترین قاریان مصر است که پنج نسل از قاریان را درک کرد و با نسل قاریان قبل از رادیو و نیز چهار نسل قاریان بعد از رادیو، هم‌عصر بود.

وی با اشاره به اینکه شیخ ابوالعینین شعیشع تاریخ مجسم تلاوت قرآن به شمار می‌رفت که در کالبد یک انسان متبلور شده بود، اظهار کرد: ابوالعینین شعیشع در سال ۱۹۲۲ در استان کفر الشیخ در مصر به دنیا آمد. در سن شش سالگی به مکتب‌خانه سپرده شد و پیش از ۱۰ سالگی قرآن را حفظ کرد. مادرش وی را به مدرسه ابتدایی فرستاد و این در حالی بود که وی با قرآنی که همیشه همراهش بود مدرسه را روزها ترک می‌کرد و به مکتب‌خانه می‌رفت.

(بیشتر…)


معرفی سبک استاد ابوالعینین شعیشع

شعیشع

معرفی سبک استاد ابوالعینین شعیشع